Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 947/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej