Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

IV SA/Wa 1447/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie zobowiązania do oddania odpadu

IV SA/Wa 1390/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej