Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1534/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] marca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 3316/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Transportu Drogowego od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym