Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

IV SA/Wa 1897/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 2620/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia podania o wznowienie postępowania