Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II FZ 393/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

I GZ 231/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów , nr ST4.4755.390.2018.4.RRB w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej