Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SA/Wa 1734/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej

I SAB/Wa 171/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 873/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 2544/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1537/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-05

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1537/08 odrzucającego skargę Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 odrzucającym skargę Z. W. na pismo Ministra Budownictwa , nr [...]

I SA/Wa 2762/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 1465/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

I SA/Wa 1541/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 512/07

VII SA/Wa 190/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VI SA/Wa 704/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego
1   Następne >   +2   +5   9