Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 157/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 801/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju , znak: [...] w przedmiocie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej