Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 89/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

I OZ 240/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta B. - B. i Gminy B. - B. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozw...