Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 1021/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego