Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 2432/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1711/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 563/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

I SA/Wa 563/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

I SA/Wa 1078/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 549/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2824/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr [...] w przedmiocie odmowy doręczenia odpisów dokumentów

VII SA/Wa 1071/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] (w likwidacji) oraz Stowarzyszenia [...] na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej pozwolenia na realiza...

VII SA/Wa 1072/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] (w likwidacji) oraz Stowarzyszenia [...] na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołani...

VII SA/Wa 172/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   4