Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 184/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesie...

II GZ 359/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie stwier...