Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

IV SAB/Wa 65/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. S. w przedmiocie bezczynności w wykonywaniu obowiązków Prezesa Rady Ministrów

II SA/Wa 1972/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego

II SA/Wa 1929/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego

IV SA/Wa 2685/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko [...]

IV SA/Wa 1352/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie konkursów/zatrudnienia na wyższym stanowisku w korpusie służby cywilnej