Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1627/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie stanowiącą działkę ewidencyjną nr [...] z obrębu [...]

II OZ 625/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku