Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II GSK 2608/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie stwierdzenia nieprzydatności do wykonywania zawodu radcy prawnego i skreślenia z listy aplikantów radcowskich