Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

IV SA/Wa 17/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego