Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

IV SA/Wa 1772/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP