Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

VI SA/Wa 2982/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt.: 'Sposób otrzymywania objętościowego monokrystalicznego azotku zawierającego gal' [...]