Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GSK 55/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

II GSK 83/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skargi kasacyjne M. M. R., A. Sp. z o.o. w S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Urzędu Patentowego RP , znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie rozpatrzenia podania o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy