Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 286/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi L. na czynność Wójta Gminy K. odrzucenia oferty w przedmiocie udzielenia dofinansowania z budżetu gminy

I OSK 846/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Wniosek Wójta Gminy K. o zwrot wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy K. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 2167/14 w sprawie ze skargi J. S. na niewykonanie przez Wójta Gminy K. wyroku WSA w Warszawie , sy...