Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 285/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II OSK 1058/14 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy uznania za stronę postępowania

I OSK 622/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OZ 748/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla osoby bezrobotnej

I OSK 605/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 606/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 623/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 732/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

I OZ 1012/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej S. K. od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 696/15 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego , znak: (...), w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania za utracone korzyści z tytułu p...
1   Następne >   2