Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 1259/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Gd 413/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 1572/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 262/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie z wniosku A. Z. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszy...

VII SA/Wa 1366/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zobowiązania do wpłacenia zaliczki na poczet wykonania zastępczego

IV SA/Po 1201/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SAB/Ol 48/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w rozpatrzeniu wniosku o uzupełnienie postanowienia

II SA/Lu 359/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję o Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem

II SAB/Wr 6/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. w przedmiocie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. z dnia [...] r. Nr [...]

VII SA/Wa 947/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej
1   Następne >   +2   +5   7