Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bd 1129/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Bd 138/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania dokumentu urzędowego o zakończeniu robót budowlanych