Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Op 601/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na skutek skargi kasacyjnej M. C. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 601/14

II SA/Ol 306/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Po 1079/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Gd 663/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na roboty budowlane

VII SA/Wa 2162/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Wr 801/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie adaptacji pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia socjalne oraz przebudowę pomieszczeń sklepowych w lokalu handlowym oraz umorzenia postępowania pierwszej instancji

II SA/Ol 473/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie rozbiórki budynku

II SA/Rz 1591/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [.] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia montażu instalacji

II SA/Po 1093/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Łd 564/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Skargi kasacyjne M. D. i M. D. oraz J. B. od postanowienia WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   3