Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SAB/Wa 632/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie nabycia prawa własności