Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1261/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 415/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

IV SA/Wa 1544/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego

II OZ 1148/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego ...