Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

VIII SAB/Wa 4/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w sprawie niewydania decyzji administracyjnej

II OSK 791/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wójta Gminy Sobków w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań

II SA/Gl 872/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-27

Skarga J. L. na pismo Wójta Gminy M. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku w kwestii skargi kasacyjnej J. L. od postanowienia WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 872/17