Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 698/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na skutek skargi kasacyjnej A. Sp. z o.o. od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 698/08