Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Gl 46/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych

I SA/Wa 182/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy przyznania wynagrodzenia za sprawowaną opiekę

I SA/Wa 412/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zmiany odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

VIII SA/Wa 560/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego na dofinansowanie opłat bieżących za energię elektryczną, wodę oraz inne wydatki

II SA/Go 709/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie odmowy wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 238/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 239/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 240/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1111/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 284/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   9