Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 1399/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie uznania skargi osadzonego za bezzasadną