Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VIII SAB/Wa 43/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w sprawie udzielenia pomocy materialnej

IV SAB/Wa 278/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie z 11 sierpnia 2015 r. odrzucającego skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosków

I OSK 2500/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie zatrudnienia na stanowisku Naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Dzielnicy [...] m. st. Warszawy i poprzedzające to zatrudnienie czynności dokonane w toku naboru