Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SAB/Sz 13/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-29

Sprawa ze skargi T W - syndyka masy upadłości I- Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S w upadłości likwidacyjnej na przewlekłość postępowania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2013 roku w sprawie podatku od towarów i usług

I SAB/Lu 3/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-24

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłość kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do lutego 2014 r.

I SAB/Wr 4/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-28

Sprawa ze skargi M. C. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie zwrotu podatku VAT za wrzesień i październik 2013 r.

I SAB/Bk 1/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-10-07

Sprawa ze skargi N. Spółki z o.o. w C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w H. w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiące XII 2013 r. i II 2014r.