Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

V SAB/Wa 1/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Sprawa ze skargi W.S na przewlekłe prowadzenie sprawy przez [...] w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne