Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wa 214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków