Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wr 56/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej R. W. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną działkę