Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 3699/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2730/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

VI SA/Wa 2729/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego