Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Op 601/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na skutek skargi kasacyjnej M. C. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 601/14

II SA/Bk 83/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zgody na zajęcie nieruchomości

II SA/Ol 306/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie pozwolenia na budowę

I OSK 1287/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Gl 1801/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Wa 1619/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby poszukującej pracy

III SA/Łd 983/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego odmowy przyznania dodatku aktywizacyjnego

III SA/Łd 1042/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S.J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Gd 599/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

III SA/Łd 743/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o odmowie umorzenia należności z tytułu przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej
1   Następne >   +2   +5   8