Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 457/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja...

II SA/Op 601/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na skutek skargi kasacyjnej M. C. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 601/14

II SA/Ol 306/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Sz 439/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 1259/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Gd 413/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki

II SAB/Ol 60/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-13

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]'

II SA/Bk 1120/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego budynku

II SAB/Ol 95/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-17

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]'

II SA/Kr 1572/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   15