Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

VII SA/Wa 2749/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego