Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 483/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie przekazania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś. pisma dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie wydanych pozwoleń na budowę oraz odszkodowania za zniszczony dom

II SA/Kr 217/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. znak: [....]

II SA/Ke 672/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Wr 298/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. i B.D. na postanowienie SKO w L. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność za nieuzasadnione

II OSK 733/05 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zamościu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Wr 482/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie przekazania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś. pisma dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie wydanych pozwoleń na budowę oraz odszkodowania za zniszczony dom

II OZ 259/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. z dnia ...

II SA/Kr 760/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawiadomienia o wniesieniu odrębnych podań do właściwego organu

II SA/Łd 522/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Go 997/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-10

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi G.N.
1   Następne >   2