Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 525/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-30

Skarga P. Z. na decyzję SKO w przedmiocie wydania prawa jazdy skargi kasacyjnej P. Z. od wyroku WSA w Krakowie sygn. III SA/Kr 525/14

III SA/Wr 591/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Gd 999/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

II SA/Op 600/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

VII SA/Wa 1788/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 875/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu po wznowieniu postępowania

III SA/Po 1629/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w ... w przedmiocie odmowy wydania uprawnienia diagnosty, po wznowieniu postępowania

III SA/Gd 999/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy

III SA/Gd 1028/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji do prowadzenia pojazdów

III SA/Kr 1939/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy
1   Następne >   +2   4