Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Ke 197/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 793/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 792/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Wr 131/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 487/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Lu 294/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego, w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie (sygn. akt III SA/Lu 294/0

III SA/Wr 257/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania S., M. i P.P. z miejsca pobytu stałego w lokalu przy ulicy A. [...] we W.

II SA/Ke 332/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1065/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 380/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt. III SA/Kr 380/07 odrzucające skargę
1   Następne >   3