Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 1801/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 491/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 764/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

IV SA/Wa 1409/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania

III SA/Gd 507/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Sz 377/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie odmowy zameldowania

IV SA/Po 120/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Wr 319/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o zameldowaniu na pobyt stały

II SA/Po 306/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 689/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały