Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Sz 850/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 1351/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Sz 387/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-11-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy wymeldowania