Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

II SA/Rz 962/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w związku ze skargą kasacyjną SKO [...] od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 962/14

II SA/Rz 540/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości