Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie X

II SA/Gd 739/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 470/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 470/15