Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bk 905/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie oceny zgodności z prawem uchwały spółki wodnej w sprawie wysokości składki

II SA/Bk 310/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie zobowiązania do wykonania robót naprawczych

IV SA/Wa 1586/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie