Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 765/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ke 79/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Rz 152/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody potoku, retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych oraz korzystania z wód dla celów energetycznych