Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Lu 52/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości w zakresie skargi kasacyjnej M. W. i A. W.

II SA/Bk 753/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działek

II SA/Wr 400/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. z dnia[...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Wr 398/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia treści decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Wr 512/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., J. W. i M. W. na postanowienie SKO we W. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego na bezczynność Burmistrza T.

III SA/Lu 51/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości w zakresie skargi kasacyjnej M. .i A. W.

I OZ 1194/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Wr 200/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności postępowania

I OZ 859/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., J. W., M. W...

II SA/Wr 84/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od postanowienia wszczynającego postępowanie rozgraniczeniowe granic nieruchomości
1   Następne >   2