Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SAB/Kr 63/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Wr 49/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność S. T. w przedmiocie wydania zaświadczenia z wypisem i wyrysem działek w związku z niewykonaniem postanowienia SKO we W. z dnia [...] nr [...]

I OSK 967/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi J. M. na czynność Starosty T. , nr [...] w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Lu 14/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie wprowadzenia zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków

IV SAB/Wa 214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Po 11/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Rz 42/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów uwzględniających zalecenia pokontrolne w związku ze skargą kasacyjną M. i A. W. na postanowienie WSA w Rzeszowie

II SA/Sz 1248/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 1248/09 odrzucającego skargę M. J. na upoważnienie Starosty do przeprowadzenia doraźnej kontroli terenowej z dnia [...] r. nr [...]

IV SAB/Wa 89/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie wydania wypisu z rejestru gruntów

III SAB/Gd 5/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zmiany oznaczenia nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków
1   Następne >   2