Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 1045/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia